Elektronické prihlášky

Elektronické prihlášky na  predmetný akademický rok na všetky študijné programy ponúkané fakultami univerzity sú dostupné na portáli ,,eprihlas".

LINK: https://e-prihlaska.umb.sk

Návod (príručka) je na webe e-prihlaska.umb.sk v sekcii ,,Pomocník“ v ľavom hornom rohu. Takisto informácie podporovaných internetových prehliadačov.

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre uchádzačov VŠ štúdia

 

UPOZORNENIE: Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej univerzite si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“!

 

Na zaevidovanie e-prihlášky je potrebné:

 1. Zaregistrovať sa ("Registrovať").
 2. Po zaregistrovaní získate prístupové práva ("Login" a "Heslo") na prihlásenie do systému.
  Heslo musí mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu, resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu zadaniu.
 3. Vyplňte všetky údaje prihlášky kliknite na ,,Potvrdiť prihlášku". 
  Po vyplnení e-prihlášky si skontrolujte správnosť všetkých vložených údajov. Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje modifikovať. POZOR! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať (tento úkon je nevratný).
 4. Nesprávne a neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
  V prípade, že ste si zle zaevidovali prihlášku nevytvárajte novú, ale kontaktujte študijné oddelenie (danej fakulty), ktoré Vám ju znovu sprístupní a môžete si ju opraviť.
 5. Vytlačte si príkaz na úhradu a prihlášku.
 6. Do dátumu uvedeného v „Zásadách pre prijímacie skúšky pre daný akademiký rok“ je potrebné zaslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie skúšky.
 7. NOVINKA! 
  Prihlášku je možné podpísať aj elektronicky.