Univerzitný deň kariéry

Informácia pre médiá, 29. 9. 2016

Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na Univerzitný deň kariéry 2016 organizovaný Kariérnym centrom UMB pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Univerzitný deň kariéry sa uskutoční 5. októbra od 9,30 hod. v slávnostnej aule historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10

Cieľom Univerzitného dňa kariéry /UDK/ je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach.

VÝSTAVNÁ SEKCIA UDK bude v slávnostnej aule, kde sa firmy prezentujú formou výstavných stánkov. Vo výstavnej sekcii bude vyhradený priestor aj pre kariérovú poradkyňu, ktorá bude poskytovať bezplatné kariérové poradenstvo. V druhej sekcii CAREER FAIR sa firmy prezentujú na základe motivujúcich a inšpirujúcich workshopov. Na workshopoch prednášajú úspešní zamestnanci firiem a odborníci z praxe. Siedmeho ročníka Univerzitného dňa kariéry sa zúčastní 26 vystavovateľov. Predstavia sa firmy z domáceho i zahraničného prostredia a aj nováčikovia na našom trhu. Price Waterhouse Coopers, SwissRe, EY, Dell, KPMG, Henkel, Injoy agency, Information Planet, Adient Slovakia, IBM, Siemens, Decathlon, Deloitte, BDO, Kia Motors Slovakia, Lionbridge, Campleaders, Amazon, Grafton, TPA Horwath, Tesco stories, Eures, Neky – kariérové poradenstvo, CFA Institute, SAIA, Zadobe.