Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Kreditový systém štúdia

  Kreditový systém štúdia

  Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sa prideľujú za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré úspešne absolvujete v priebehu štúdia študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané v rámci štúdia predmetov na materskej fakulte, ale aj v rámci časti štúdia na inej fakulte Univerzity Mateja Bela alebo v rámci štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike a v zahraničí.

  V súlade so Študijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je určená maximálna výmera 22 hodín týždenne v dennom štúdiu a v externom štúdiu tvorí štvornásobok týždennej výmery hodín predmetu v dennej forme štúdia. Predmety v odporúčanom študijnom pláne sú zostavené tak, aby rešpektovali maximálnu týždennú výmeru 22 hodín a minimálnu kreditovú dotáciu na jeden predmet 2 kredity.

  Predmety v rámci kreditovej dotácie si zapisujete v Akademickom informačnom systéme (AIS). Na úspešné zvládnutie štúdia musíte absolvovať všetky povinné predmety študijného programu a získať predpísaný počet kreditov za absolvovanie povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety si zapisujete podľa vlastného rozhodnutia alebo usmernenia kreditového koordinátora na fakulte z predmetov, ktoré ponúka Vaša fakulta alebo iná fakulta UMB.

  K výberovým predmetom patria predmety iného študijného programu ponúkaného na fakulte alebo iných fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V bakalárskom štúdiu tvoria 10 % z počtu kreditov a v magisterskom/inžinierskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. Znamená to, že z kreditovej dotácie 60 kreditov za akademický rok pripadá na výberové predmety 6 kreditov v bakalárskom štúdiu a v magisterskom/inžinierskom štúdiu 9 kreditov.

  Termíny na prihlasovanie predmetov študijného programu sú uvedené v časovom harmonograme akademického roka. V prvej etape sa prihlasujete na predmety v rámci fakulty (mesiac apríl) a v rámci UMB (mesiac máj). Študenti prvých rokov štúdia po zápise na štúdium sa prihlasujú na predmety v súlade s usmernením príslušnej fakulty v mesiacoch august – september. Viac informácií o výbere predmetov z inej fakulty nájdete v sprievodcoch štúdiom uverejnených v AIS. AIS umožňuje študentovi pridať predmet z ponuky jeho odporúčaného študijného plánu študijného programu svojej fakulty a zároveň vyhľadať predmet v ponuke iného študijného programu fakulty a ostatných fakúlt UMB. Maximálny počet prihlásených študentov na predmet sa môže určiť tzv. obmedzením. Za ponuku predmetov študijného programu a určenie počtu študentov na predmet zodpovedajú katedry (katedrová ponuka predmetov).

  Kreditový systém štúdia umožňuje študentovi odbornú profiláciu v zapísanom študijnom programe a zároveň vytvára priestor na rozšírenie svojho poznania o predmety, ktoré nie sú súčasťou jeho študijného programu.

  Prípadné problémy spojené s prihlasovaním a zápisom predmetov v AIS zašlite elektronicky administrátorom AIS na fakulte.

   

   
  Aktualizované dňa  29. júna 2018