Zdravotná starostlivosť

Ambulancie lekárov v priestoroch Univerzity Mateja Bela v BB:

Ambulancia všeobecného lekára:

MUDr. Elena Draková
Adresa: Tajovského 40 - medzi fakultou a internátmi
tel.: 048/446 7622, UMB klapka 7622 mobil: 0905 240 976
drakova@mail.t-com.sk

GPS: 48.742092, 19.121580

Ordinačné hodiny  
Pondelok  7.30 - 12.00  13.30 - 15.00 
Utorok 7.30 - 12.00 13.30 - 15.00
Streda --- 12.00 - 19.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 13.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 12.00 ---

 

Zubná ambulancia:

MUDr. Jozef Hudec
Adresa: Tajovského 40 - medzi fakultou a internátmi
tel.: 446 7624, UMB klapka 7624

GPS: 48.742092, 19.121580

Ordinačné hodiny  
Pondelok  8.00 - 12.00 13.30 - 14.30
Utorok 8.00 - 12.00 13.30 - 14.30
Streda --- 13.30 - 14.30
Štvrtok 8.00 - 12.00 13.30 - 14.30
Piatok 8.00 - 12.00 ---

 

Pre zahraničných študentov a lektorov je zabezpečená základná zdravotnícka starostlivosť. V prípade neočakávaných udalostí cudzinci ocenia vlastné cestovné poistenie na pokrytie vysokých výdavkov za zdravotnícke služby.