UMB na veľtrhoch

Informácia pre médiá, 4. 10. 2016

Univerzita Mateja Bela sa predstaví na viacerých veľtrhoch

Už v tomto týždni zástupcovia UMB vycestujú na IV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2016 bude v dňoch 4. a 5. 10. 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne G. Veľtrh bude pre verejnosť otvorený každý deň od 9 do 16 hodín.

Veľtrh návštevníkom ponúkne 235 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 3 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska a Holandska. Zastúpené budú aj univerzity z Nemecka, Poľska a Číny. Cieľom veľtrhu je poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie a poradenstvo pre maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí.

Univerzita Mateja Bela tu predstaví kompletnú ponuku štúdia na všetkých 6-tich fakultách.

Od 11. do 13. októbra 2016 sa objaví ponuka štúdia na UMB aj na medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac v Bratislave. Veľtrh s dvadsaťročnou tradíciou sa koná v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zastúpením EÚ na Slovensku a Slovenskou rektorskou konferenciou. Akadémia & Vapac pripravuje čo najkompletnejšiu prezentáciu ponúk štúdia na vysokých školách na SR.

Prezentačné aktivity štúdia zavŕši na jeseň Univerzita Mateja Bela podujatím Deň otvorených dverí, ktorý sa na fakultách UMB uskutoční 9. novembra 2016.