Rozšírenie učebňových priestorov telovýchovy v budove športového areálu UMB

 

  •  Grantová schéma: Výzva na rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 
  • Trvanie projektu: 01.01.2017 - 31.12.2017
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 169 000,00 €