Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Stetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGE

  V dňoch 13. - 15. novembra 2023 sa v Bruseli stretli rektori 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu aliancie európskych univerzít EMERGE spolu s prorektormi pre internacionalizáciu a členmi riadiacej komisie konzorcia.

  Rektori diskutovali o strategickom smerovaní partnerstva a spoločne podpísali Dlhodobý zámer aliancie EMERGE. Vyjadrili tak ďalšiu podporu spolupráci, ktorá vznikla už v roku 2019 a doteraz sa úspešne rozvíja. Konzorcium v súčasnosti pracuje na viacerých spoločných iniciatívach. Jednou z nich, zameranou na podporu inovatívnych vzdelávacích metód, je projekt TRIP. V najbližšom období sa aktivity konzorcia budú okrem iného zameriavať na budovanie siete externých partnerských inštitúcií z praxe.

  Aliancia európskych univerzít EMERGE predstavuje platformu na užšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania, participatívneho vedeckého výskumu a zlepšovania kvality života miestnych a regionálnych komunít. Ak Vás európske univerzity zaujímajú, viac informácií o nich nájdete na stránkach Európskej komisie.

   

  On 13-15 November 2023, the Rectors of the 9 partner institutions involved in the EMERGE European University Alliance project, together with the Vice-Rectors for Internationalisation and members of the Consortium's Steering Committee, met in Brussels.

  The Rectors discussed the strategic direction of the partnership and jointly signed the EMERGE Alliance Long Term Plan. They thus expressed their further support for the collaboration, which was already established in 2019 and has so far developed successfully. The consortium is currently working on a number of joint initiatives. One of them, aimed at promoting innovative educational methods, is the TRIP project. In the coming period, the consortium's activities will focus, among other things, on building a network of external partner institutions from the practice.

  The EMERGE Alliance of European Universities is a platform for closer cooperation in the fields of education, participatory scientific research and improving the quality of life of local and regional communities. If you are interested in European universities, you can find more information about them on the European Commission's website.

   

   

  Stetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGEStetnutie rektorov 9 partnerských inštitúcií zapojených do projektu EMERGE