VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ KONFERENCIA NA PôDE PF UMB