Výjazdová škola pedagógov UMB v Rumunsku

Informácia pre médiá, 1. 6. 2016

V slovenských školách v Rumunsku – výjazdová škola pedagógov UMB

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v gescii MŠVVaŠ už po druhý krát cestovalo v mesiaci máji do slovenských škôl v severných oblastiach Rumunska. Sú to oblasti, v ktorých ekonomické podmienky viacerým deťom neumožňujú pricestovať na vzdelávacie pobyty, ktoré MC UMB organizuje na Slovensku. Príprava výjazdovej školy je o to zložitejšia – musíme vedieť vopred odhadnúť aj tie najnepredvídateľnejšie okolnosti. V slovenskej základnej škole v Gemelčičke naši pedagógovia v máji 2016 učili 43 žiakov od predškolského veku po 5.ročník základnej školy. Predmety boli zamerané na poznávanie Slovenska, jeho prírody prostredníctvom modelu našej krajiny, jeho reálií – aj tradícií prostredníctvom najrôznejších workshopov.

Gemelčička je malý slovenský svet v severnom Rumunsku. Osada s osídlením roztrúseným po okolitých kopčekoch, na ktorých súkromne hospodária práve naši Slováci. Deti do školy prichádzajú aj zo vzdialenosti 10 – 15 km. Asfaltovú cestu im vybudovali len vlani, mikrobus vozí deti od januára 2016 – a tak deti už nekráčajú pešo do školy celých 10 – 15 km – len takých 5 km, kým prídu z domu ku asfaltke. Rodičia vedia, že ich staršie deti sa určite veľmi starostlivo postarajú o tie mladšie, veď ich majú doma aj 5 či 6... pre nás Európanov zabudnutý svet.

Práve preto bola Výjazdová škola v prírode pre tieto deti taká dôležitá. V Gemelčičke síce deti majú nižšiu vzdelanostnú úroveň, ako je tomu u ich rovesníkov na Slovensku – na druhej starne zasa tieto deti predčia naše slovenské v záujme o vzdelávanie a empatii. Zvlášť boli deti v Gemelčičke nadšené formami a metódami, ktoré k nim učitelia zo Slovenska priniesli v odbornej garancii doktorandky PdF UMB Mgr. Radky Cachovanovej. Alternatívne a interaktívne formy zaujali deti – aj pedagógov, ktorí si veľmi pochvaľovali, ako deti vnímajú počas vyučovania a ako veľa sa týmto spôsobom naučia. Organizačne Výjazdovú školu v prírode zabezpečovala PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB.