Kancelária rektora

Ing. Andrea Danková, PhD.vedúca kancelárie rektora

Telefón 048/446 1156   +421907525449E-mailandrea.dankova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

Jana Lobbovásekretárka

Telefón 048/446 1152E-mailjana.lobbova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora