Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Sťažnosti

  Vybavovanie sťažností na UMB

  Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

   

  Sťažnosť musí:

  • obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa,
  • byť čitateľná a zrozumiteľná,
  • z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
  • v listinnej podobe obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

  Sťažnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) vybavuje oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly UMB – referát kontroly.

   

  Sťažnosť možno podať písomne na adresu:

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Rektorát

  Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

  Národná 12

  974 01 Banská Bystrica

   

  V súlade s ustanovením § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov vypracovala UMB vnútorný predpis „Smernicu č. 2/2017 o vybavovaní sťažností na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“, ktorý upravuje postup vybavovania sťažností na UMB.