Ekonomická fakulta

Prodekan pre rozvoj

Ing. Michal Mešťan, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6321, 2150E-mailmichal.mestan@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

Referentky

Monika Tomášikováreferentka rozvoja a spolupráce s praxou

Telefón 048/446 2144E-mailmonika.tomasikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj a digitalizáciu