Ekonomická fakulta

Prodekan pre rozvoj

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.docent

Telefón 048/446 2319, 2150E-mailjan.sebo@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

Referentky

Monika Tomášiková

Monika Tomášikováreferentka rozvoja

Telefón 048/446 2144E-mailmonika.tomasikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj
Ľuba Divoková

Ľuba Divokováreferentka vzťahov s verejnosťou

Telefón 048/446 2132E-mailluba.divokova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj