Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov možnosť získať kvalifikačným vzdelávaním – doplňujúcim pedagogickým štúdiom kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky na DPŠ:

  • Do 30. 06. 2021 – so začiatkom štúdia DPŠ od zimného semestra (október 2021).
  • Do 15. 12. 2021 – so začiatkom štúdia DPŠ od letného semestra (február 2022).