ŠJ 1, Tajovského 40

vedúca ŠJ: p. Ivaničová Zdena
telefón: 048/446 7610

objednávky, pripomienky, návrhy, informácie
adresa: Tajovského ul. 40,
974 01 Banská Bystrica (ŠD1)

S účinnosťou od 01. 04. 2007 ŠJ 1, Tajovského 40 prešla na nový systém KREDIT 7, ktorý nahradzuje doteraz používaný systém predaja papierových stravných lístkov v stravovaní študentov a zamestancov s využitím osobných identifikačných kariet "Preukazov zamestnanca (študenta) UMB". Ponúka riešenie s použitím osobných počítačov, špeciálnym snímacím zariadením (tzv. snímačov) a bezkontaktných identifikačných kariet.

Nabíjanie kreditu v pokladni : č. t. 446 7633
v pracovné dni u pani Donovalovej č. dverí 13

študenti - zamestnanci:
Pondelok: 11:00 – 13:30 hod.
Utorok:      11:00 – 13:30 hod.
Streda:      12:00 – 13:30 hod.

Výdaj obedov: pondelok – piatok od 11:45 – 14:00 hod.

Výdaj minútkových jedál: od 11:00 - 13:30 hod.

Výdaj večerí: pondelok - štvrtok od 16:30 - 18:30 hod.

Ponúkame stravovanie aj cudzím stravníkom, od 01. 07. 2019 sa mení hodnota jedla na 4,20 € .

Študentská jedáleň ponúka okrem bežného stravovania nasledovné služby:

  • výroba mís, šalátov, recepcie, svadby, stužkové, kary a iné slávnostné príležitosti.
  • Jedlo - podľa vlastného výberu
  • Ceny jedál - dohodou
  • Kapacita jedálne: 288 miest
ŠJ 1, Tajovského 40