Bezpečnostné fórum 2016

Tlačová správa, 5.2.2016

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB pripravila ďalší ročník medzinárodnej konferencie o bezpečnosti

Bezpečnostné fórum 2016

IX. medzinárodná vedecká konferencia

Konferencia pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí J.E. Miroslava Lajčáka, sa uskutoční v dňoch 10. – 11. februára 2016 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB na Kuzmányho ulici 1 v Banskej Bystrici.

Bezpečnostné fórum 2016 sa koná za účasti širšej odbornej verejnosti nielen zo Slovenska, ale najmä zo zahraničia. Prezentované príspevky budú zamerané na aktuálne problémy bezpečnosti. Prednášajúci sa budú vo svojich príspevkoch venovať témam zameraným na európsky a transatlantický bezpečnostný priestor, teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti, otázky kybernetickej bezpečnosti, reformu bezpečnostného sektora, či súčasné bezpečnostné výzvy týkajúce sa napríklad otázok migrácie.

Témy konferencie sú:

Informačná vojna – propaganda a boj proti nej prostredníctvom vzdelávania

Migračná kríza ako súčasný bezpečnostný problém

Vplyv Ruska na transatlantický bezpečnostný priestor

Kybernetická bezpečnosť ako súčasná bezpečnostná hrozba

Transatlantický bezpečnostný priestor

Súčasné bezpečnostné problémy sveta

Migračná kríza ako súčasný bezpečnostný problém

Diskutovať o témach budú zástupcovia z univerzít v Česku, Poľsku, Macedónsku, Srbsku, Estónsku na Ukrajine a na Slovensku.

Pozvanie prijal Jānis Sārts, riaditeľ Centra excelentnosti pre strategickú komunikáciu NATO, ako aj Igor Slobodník, štátny tajomník MZVaEZ SR.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na krátky brífing počas konferencie.

Uskutoční sa v stredu 10.2. 2016 o 15,00 hod. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.