Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  2014

  Nadlimitné zákazky

  Podlimitné zákazky

  • 25786 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 207/2014 Zverejnené: 23.10.2014
   Oprava umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk v objekte SO2 na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied (FiF a FPV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
  • 23493 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 193/2014 Zverejnené: 3.10.2014
   Integrovaná technologická podpora odborných činností
  • 12457 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 124/2014 Zverejnené: 27.6.2014
   Aplikačné programové vybavenie, platforma pre matematické výpočty a podporný software, podľa podkladov poskytnutých vo verenom obstarávaní
  • 9671 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 105/2014 Zverejnené: 2.6.2014
   Rekonštrukcia plynovej kotolne UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica - 1. etapa, rekonštrukcia teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • 7624 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 88/2014 Zverejnené: 7.5.2014
   Rekonštrukcia rozvodu pitnej a požiarnej vody objektov UMB na Tajovského 51, Banská Bystrica (vonkajší a vnútorný rozvod)
  • 4564 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 64/2014 Zverejnené: 1.4.2014
   Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných služieb hlasovej prevádzky pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici
   Zrušenie postupu zadávania zákazky: 18783 - ZWS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 161/2014 Zverejnené: 19.8.2014
  • 3236 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 49/2014 Zverejnené: 11.3.2014
   Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
  • 149 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   VVO 4/2014 Zverejnené: 8.1.2014
   Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v objektoch UMB v B. Bystrici
  • Súťažné podklady - Revízie elektrických zariadení 2014 - viď Prílohy
   Otváranie časti ponuky "Ostatné" : 11.02.2014 12:00
   Otváranie časti ponuky "Kritériá" : 20.03.2014 9:00
   OZNAM z dňa 13.03.2014: Termín otvárania časti ponúk "Kritériá" sa zo stanoveného dátumu 20.03.2014 9:00 hod presúva na neurčito z dôvodu, že prebieha konanie o námietke. 

  Malé zákazky podľa § 9 ods. 9

  Oznamy o "malých zákazkách" podľa § 9 ods. 9 - viď prílohy

  Plán VO 2014

  Aktualizovaný plán VO 2014 k 12.09.2014 - viď Prílohy