Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vydavateľstvo Belianum

  Vydavateľstvo Belianum
  Tajovského 51,
  974 00 Banská Bystrica

  Tel: +421 48 446 52 15
  www.publikacie.umb.sk 

  GPS: 48.741085,19.121232

   

  Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  (Belianum. Matej Bel University Press)

  Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bolo zriadené dňa 29. 4. 2013, ako celouniverzitné pracovisko organizačne začlenené do rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  Poslaním vydavateľstva je prispievať k zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej, umeleckej a pedagogickej práce tvorivých zamestnancov UMB a jej študentov finalizáciou a distribúciou výsledkov ich vedecko-výskumnej, umeleckej, pedagogickej a inej tvorivej činnosti. Jeho poslaním je aj podieľať sa na zlepšovaní informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb, ktoré UMB v oblasti vedy, výskumu, umení a možností štúdia poskytuje na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

  Cieľom vydavateľstva je poskytovanie edičných a vydavateľských služieb tvorivým  zamestnancom a študentom UMB, v oblasti publikovania výsledkov ich vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, nimi vytvorených vysokoškolských učebníc a študijných textov, neperiodických a periodických vedeckých a umeleckých publikácií, ako aj publikácií orientovaných na popularizáciu vedy, výskumu a umenia.

  Ďalej je to publikovanie originálnych a prekladových diel aj tých domácich a zahraničných autorov, ktorí nie sú zamestnancami UMB, ako aj informačných, propagačných a reklamných materiálov týkajúcich sa pôsobenia UMB ako vedecko-výskumnej a vzdelávacej inštitúcie.

  Predmetom činnosti vydavateľstva je edičná, vydavateľská, výrobná, propagačná, reklamná, distribučná a obchodná činnosť periodickej a neperiodickej vedeckej, odbornej, náučnej a umeleckej literatúry, vedeckých a umeleckých zborníkov, príručiek, učebníc, príležitostných a iných tlačív.

  Vydavateľstvo  publikuje :

  • výsledky vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti pedagogických, vedeckých a ostatných tvorivých zamestnancov UMB ako aj študentov UMB,
  • vysokoškolské učebnice a študijné texty,
  • neperiodické a periodické, vedecké, odborné a umelecké publikácie,
  • publikácie orientované na popularizáciu vedy, výskumu a umenia,
  • príležitostné a iné tlačivá,
  • informačné, propagačné a reklamné materiály UMB.

  Vydavateľstvo vydané publikácie zároveň propaguje a realizuje predaj prostredníctvom kamennej predajne na Tajovského 51, 974 01 v Banskej Bystrici a tiež prostredníctvom vlastného e-shopu – https://publikacie.umb.sk/