Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Univerzita tretieho veku na UMB

  Informácia pre médiá, 23.5. 2016

  Univerzita tretieho veku na UMB ponúkne pre záujemcov štúdium aj v akademickom roku 2016/2017

  Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná architektúra, Včelárstvo a Environmentalistika, Výživa a zdravie, Umenie – Dejiny a teória výtvarného umenia, Umenie - Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etnológia – Tradičná kultúra na Slovensku, Právo, Spoločenský a diplomatický protokol - Etika, Psychológia – Cibrenie pamäti, Informačné a komunikačné technológie, Astronómia, Jazyk anglický, Jazyk nemecký, Jazyk francúzsky, Jazyk taliansky, Jazyk španielsky, Jazyk ruský, Jazyk latinský – to sú odbory, ktoré môžu záujemcovia študovať na Univerzite tretieho veku na UMB v akademickom roku 2016/2017.

  Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity a pohybové aktivity. Zápis na štúdium na UTV bude v dňoch 20. – 22. septembra 2016.

  Úlohou štúdia na Univerzite tretieho veku je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

  Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne, jazykové odbory jeden krát v týždni. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 32 hodín za akademický rok. Výučba sa realizuje formou prednášok a konzultácií, ako aj praktických cvičení. UTV UMB využíva obrady a zvyklostí univerzity a pojmy z vysokoškolského štúdia. Po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou končí odovzdávaním diplomov absolventom na slávnostnom promočnom akte.

  Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V prípade, ak záujemca nespĺňa túto podmienku, musí písomne požiadať o výnimku.

  Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca o túto formu štúdia, po zápise a po vyplnení zápisného listu, zaplatení školného, sa stáva študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizačnom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  Viac info : https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-umb/