Ľudia so znevýhodnením nadobudli zručnosti ako dobrovoľníci

Univerzita

Verejnosť a médiá

UMB v médiách

Rok 2017

Február 2017