Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zoznam projektov

    Názov Rola Schéma Koordinuje Detaily projektu
             
  1. BRRIDGE - Building Capacities for Excellent Research and Innovation in Democracy and Policy Through Networking, Knowledge and Experience Transfer koordinátor Horizon Europe Ing. K. Lukáčová BRRIDGE detail
  2. EIUS - European Inclusion of Ukrainian Students koordinátor Erasmus+ Ing. I. Šarkanová EIUS detail
  3. Biblio - Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority koordinátor Erasmus+ Ing. Z. Kvetková Biblio detail
  4.  MySme - Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí koordinátor Erasmus+ Ing. Z. Kvetková MySme detail
  5. COVIDMOVE -  Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19 koordinátor Erasmus+ Ing. I. Šarkanová COVIDMOVE detail
  6. SMARTBUS -  Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market koordinátor Erasmus+ Ing. Z. Kvetková SMARTBUS detail
  7. SMARTOUR - SMART Tourism Skills Initiative koordinátor Erasmus+ Ing. Z. Kvetková SMARTOUR detail
  8. ARCHE - Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe partner Horizon Europe Ing. K. Lukáčová ARCHE detail
  9.  CitEuroPass - Learning, Experiencing and Validating European citizenship through collaborative and innovative projects partner Erasmus+ Ing. I. Šarkanová CitEuroPass detail
  10. ECOSENSE - Economic and Social Considerations for the Future of Nuclear Energy in Society partner Horizon Europe

  Ing. K. Lukáčová ECOSENSE detail
  11. e-SL4EU -  e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems partner

  Erasmus+ 

  Ing. I. Šarkanová e-SL4EU detail
  12. GENDERACTIONplus - Gender Equality Network to Develop ERA Communities To coordinate Inclusive and sustainable policy implementation partner Horizon Europe Ing. K. Lukáčová GENDERACTIONplus detail
  13.  INCULTUM - Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries partner H2020 Ing. Z. Kvetková INCULTUM detail
  14. PEAPL+ - European Platform for Personalized Learning of Languages PLUS partner Erasmus+ Mgr. Z. Stachová  PEAPL+ detail
  15. PROMISED - PROMoting twin transition through Integrated steam in bilingual Secondary Education

  partner

  Erasmus+

  Mgr. Z. Stachová 

  PROMISED detail
  16. RadoNorm - Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm partner H2020 Ing. K. Lukáčová RadoNorm detail
  17. Re-Cultural Heritage - Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas partner Erasmus+ Ing. Z. Kvetková

  Re-Cultural Heritage detail

  18. Securing Inclusion - Diversity and Inclusivity in Security Studies (Securing Inclusion) partner Erasmus+ Ing. Z. Kvetková

  Securing Inclusion detail

  19. SLIDE - Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment partner Erasmus+ Ing. K. Lukáčová

  SLIDE detail

  20. T.R.I.P -  Training and Realising Innovations in Internationalisation at Home Pedagogies partner Erasmus+ Ing. K. Lukáčová

  TRIP detail

  21. VR EU Hoteliers - Application of virtual reality to the European hospitality and tourism educational programmes partner Erasmus+ Ing. Z. Kvetková

  VR EU Hoteliers detail

   

   

         
  Ukončené projekty
             
  1. PLATO - Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

  koordinátor

  Erasmus+

  Ing. L. Mikolajová

  PLATO detail
  2. DANUBE - Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých koordinátor EACEA
  Erasmus+
  Ing. L. Mikolajová DANUBE detail
  3. JaSom - Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie koordinátor EACEA
  Erasmus+
  Ing. Z. Kvetková JaSom detail
  4. SLIHE - Service learning in higher education – fostering the third mission of universities and civic engagement of students koordinátor EACEA
  Erasmus+
  Ing. I. Kýpeťová SLIHE detail
  5. ALBIE- Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity koordinátor EACEA
  Erasmus+
  Ing. Z. Kvetková ALBIE detail
  6. THOR - Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions koordinátor COST Mgr. J. Kunická THOR detail
  7. RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences partner INTERREG
  CEE
  Ing. Z. Kvetková RUINS detail
  8. ACCMETH - The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process partner EACEA
  Erasmus+
  Mgr. S. Kunová ACCMETH detail
  9. CEPIL - Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts partner Justice Action Grant Ing. K. Lukáčová CEPIL detail
  10. CFF – Cook For the Future: NEW VET HORIZONS FOR SOCIAL INCLUSION IN FOOD SERVICE partner EACEA / Erasmus+ Ing. I. Kýpeťová CFF detail
  11.  DocEnhance - Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform

  partner

  H2020

  Ing. K. Lukáčová

  DocEnhance detail
  12.  EIVET - emocionálna inteligencia pre efektívnejší tréningový proces

  partner

  Erasmus+

  Ing. L. Mikolajová

  EIVET detail
  13. ETNOFOLK – Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe partner Central Europe Programme Mgr. J. Kunická ETNOFOLK detail
  14. ESC - Engines of scientific career koordinátor RSAI Regional Science Association International Ing. I. Kýpeťová ESC detail
  15. FAKESPOTTING partner EACEA
  Erasmus+

  Ing. Z. Kvetková

  FAKESPOTTING detail
  16. FINAC - Financial Management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration partner EACEA
  Erasmus+
  Ing. Z. Kvetková FINAC detail
  17. FOLPSEC - Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis partner FP7 Ing. I. Kýpeťová FOLPSEC detail
  18. GENDERACTION - Gender equality in the ERA Community to innovate policy implementation partner H2020 Ing. K. Lukáčová GENDERACTION detail
  19. GENDERA - Gender Debate in the European Research Area partner FP7 Ing. I. Kýpeťová GENDERA detail
  20. GENPORT -  An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science partner FP7 Ing. I. Kýpeťová GENPORT detail
  21. chREACT - Chain Reaction: A Sustainable Approach to Inquiry Based Science Education partner FP7 Ing. I. Kýpeťová chREACT detail
  22. IPPA - Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal partner FP7 Ing. I. Kýpeťová IPPA detail
  23. LIPSE - Learning from Innovation in Public Sector Environments partner FP7 Ing. I. Kýpeťová LIPSE detail
  24. MARDS - Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm partner Erasmus+ Ing. Z. Kvetková MARDS detail
  25. MOBILE IDENTITIES - Migration and integration in transnational communities partner FP7 Ing. I. Kýpeťová MOBILE IDENTITIES detail
  26. ORM - Online reputation management in Tourism partner Erasmus+ Ing. L. Mikolajová

  ORM detail

  27. PAQUALITY– Public Administration Education Quality Enhancement partner EACEA / Erasmus+ Ing. Z. Kvetková

  PAQUALITY detail

  PAQUALITY poster

  28. PLATENSO - Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe partner FP7 Ing. I. Kýpeťová PLATENSO detail
  29. POCARIM - Mapping the population, careers, mobilities and impacts of advanced research degree graduates in the social sciences and humanities partner FP7 Ing. I. Kýpeťová POCARIM detail
  30. PROMISE - PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ˈconflictedˈ young people across Europe partner H2020 Ing. I. Kýpeťová PROMISE detail
  31. SLUSIK - Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids partner EACEA / Erasmus+ KA3 Ing. Z. Kvetková SLUSIK detail
  32. SilViAlp - Silver Via Alpina partner FP7 Ing. I. Kýpeťová SilViAlp detail
  33. SOLIDUS -  Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship partner H2020 Ing. I. Kýpeťová SOLIDUS detail
  34. IPEMOS - Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí hlavný riešiteľ APVV M. Fodorová IPEMOS detail