Prihlásenie do Alumni klubu

Vážený absolvent, vážená absolventka,

na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici bol založený ALUMNI klub, združujúci absolventov UMB. ALUMNI je určený práve Vám – Vám, ktorí ste si UMB zvolili za svoju alma mater a strávili na nej niekoľko rokov štúdia, zažili študentský život a vytvorili priateľstvá a väzby, na ktoré nechcete zabudnúť.. Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s univerzitou pretrhnúť, práve naopak.

Práve klub Alumni UMB vytvára nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou, absolventmi a univerzitou a umožňuje vzájomnú spoluprácu a kontakt medzi absolventmi. Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.

Ak nemáte záujem byť členom ALUMNI a máte záujem o dianie na UMB, sledujte náš web, fb alebo ALUMNI fb.

Už máte vytvorené konto?

Pre prihlásenie použite Váš e-mail a heslo, ktoré ste použili pri registrácii.

Zabudol som heslo

Ešte nemáte vytvorené konto?

Zaregistrujte sa a získajte informácie o našom Alumni klube.