Filozofická fakulta UMB

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5108, 7415E-mailnadezda.zemanikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra germanistiky

 

Študijné oddelenie:

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 7410E-mailbarbora.podobova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketareferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7426E-mailivanna.feketa@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenkováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7426E-mailerika.paulenkova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šakováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 7475E-mailzuzana.sakova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie

Referentka pre zahraničných uchádzačov o štúdium a študentov:

Maryna Saltanreferent zahraničného študentstva

Telefón 048/446 7409E-mailmaryna.saltan@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Referát zahraničného študentstva

 

Tretí stupeň štúdia

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.docent

Telefón 048/446 7114, 7412E-mailimrich.nagy@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra histórie

 

Referentka pre doktorandské štúdium:

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 7410E-mailbarbora.podobova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Študijné oddelenie