Detská univerzita UMB

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.

Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborný garant Detskej univerzity UMB 2020:

  • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 1. júla 2020 štrnásty ročník Detskej univerzity UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020 stretávať študenti a študentky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov.

Zaujímavé a originálne témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

  • prírodné vedy,
  • humanitné vedy,
  • pohybové aktivity, ktoré budú spestrené športovou olympiádou.

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie