Detská univerzita UMB

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.

Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborný garant Detskej univerzity UMB 2019:

  • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

Záštitu nad Detskou univerzitou UMB 2019 prevzal:

  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor UMB
  • MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 1. júla 2019 trinásty ročník Detskej univerzity UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 stretávať študenti a študentky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov.

Zaujímavé a originálne témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

  • prírodné vedy,
  • humanitné vedy,
  • pohybové aktivity, ktoré budú spestrené športovou olympiádou.

Kontakt

Mgr. Magdaléna Mikušová

Mgr. Magdaléna Mikušováreferentka

Telefón 048/446 6811   +421 905 182 836E-mailmagdalena.mikusova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzita tretieho veku