doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. - vyhláška ÚVZ porušuje právo EÚ