Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí

  Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1.januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je gestorom podstatnej časti ponúkaných aktivít. Od roku 2015 Metodické centrum organizuje aj Krajanské leto v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V prostredí Univerzity Mateja Bela od roku 2015 sa centrum snaží o sumarizáciu aktivít, ktoré sú smerované ku krajanom z rôznych pracovísk UMB. V spolupráci s mestom Banská Bystrica od roku 2013 spoluorganizujeme Stretnutie rodákov – Bystričanov v čase Dní mesta a Radvanského jarmoku. Od roku 2015 pripravujeme aj Školičku tradičnej kultúry ako denný tábor pre deti rodákov – Bystričanov, v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom. Od roku 2011 v centre pracuje  PhDr. Zuzana Drugová.

  Aktivity Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú z hľadiska obsahovej stránky pozitívne hodnotené zo strany ich prijímateľov v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Sú často jediným možným spôsobom kontaktu krajanov so Slovenskom ako  krajinou svojho pôvodu. Mnohí mladí Slováci prichádzajú na Slovensko po prvýkrát práve aktivity Metodického centra – a tie sa tak stávajú ich úvodnou možnosťou spoznať Slovensko. Nie je výnimkou, že práve na základe prvých pozitívnych zážitkov sa Slováci žijúci v zahraničí rozhodnú prísť študovať na Slovensko – pre študentov UMB z krajanského prostredia ponúka Metodické centrum svoju pomoc predovšetkým v prvom roku ich štúdia na Slovensku, ale aj pri všetkých  potrebách študentov – Slovákov žijúcich v zahraničí.

   

  Základné princípy tvorby  aktivít Metodického centra UMB

  • MC UMB od roku 2011 realizuje aktivity v spolupráci s mladými pedagógmi – absolventmi aj doktorandmi Pedagogickej fakulty univerzity Mateja Bela
  • Odbornými garantmi jednotlivých podujatí sú odborníci z prostredia UMB, aj externí odborníci – hlavným cieľom je ich skúsenosť pri práci s deťmi
  • Všetky aktivity organizačne zabezpečujú celodenný organizovaný program – dopoludnia vzdelávanie, popoludní až do večera animácie a súťaže v družstvách s cieľom prirodzenej komunikácie v slovenskom jazyku
  • Súčasťou podujatí sú poznávacie výlety do múzeí, jaskýň, historických miest, na hrady, čím napĺňame požiadavku vzdelávania zaujímavou formou – podľa finančných možností rozpočtu jednotlivých aktivít
  • Aktivity navrhujeme podľa záujmu pedagógov z krajanského prostredia vyjadreného v prieskume v roku 2013 aj pri osobnej účasti na aktivitách 

  Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá všetky možnosti čím účinnejšej a adresnejšej spolupráce s organizáciami aj osobami z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Najbližším cieľom je rozšírenie našej spolupráce aj smerom k ďalším krajinám Európy – a smerom k doposiaľ neosloveným subjektom.

  Pripravované návrhy na možnosti rozšírenia našej činnosti budú závisieť od mnohých faktorov, z ktorých ten najdôležitejší bude finančný. Urobíme však všetko pre to, aby sme dokázali aj skutočne zrealizovať čím väčšiu časť našich plánov, ktoré radi doplníme aj o Vaše plány. Budeme vďační za všetky Vaše návrhy a postrehy, pretože naším cieľom je pracovať pre Vás.