UMB opravila internáty a patrí medzi vzorové univerzity v oblasti čerpania účelovej dotácie