Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB opravila internáty a patrí medzi vzorové univerzity v oblasti čerpania účelovej dotácie


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici