Európsky deň jazykov

Informácia pre médiá, 20. 9. 2016

Deň oslavy jazykovej rôznorodosti

26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

Motto Európskeho dňa jazykov znie: „S jazykmi dokážeš viac".

Pri tejto príležitosti sa v Európe koná celá škála rôznych činností.

Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, knižnice, združenia, univerzity a najmä školy.

Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice UMB sa do osláv zapája každoročne. Aj tento rok v piatok 23. septembra 2016 pripravuje pre základné a stredné školy v Banskej Bystrici aktivity a vedomostné súťaže venované Európskemu dňu jazykov. Pracovníci a študenti si môžu prezrieť výstavu najnovších publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

Podujatie sa koná pod Záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie.

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, martina.tregerova@umb.sk

Európsky deň jazykovEurópsky deň jazykovEurópsky deň jazykov