Doctor honoris causa UMB

Titul „doctor honoris causa“ udeľuje Vedecká rada UMB s cieľom vyznamenať osoby, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzdelania,  vedy, výskumu, kultúry, umenia a iných oblastí spoločenského života a ktoré prispeli a prispievajú k rozvoju slobody, demokracie, ľudských práv a  právneho štátu.

Rok 2017

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB


Rok 2016

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB

Rok 2015

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB
Doctor honoris causa UMB


Rok 2014

 

Doctor honoris causa UMB


Rok 2013


Doctor honoris causa UMB

Rok 2012

Doctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMBDoctor honoris causa UMB

Rok 2011
prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
prof. Ing. Stanislava Hroncová, CSc.


Rok 2010

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

 

Rok 2009
doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc. (in memoriam)
prof. Piotr Jerzy Kunce
prof. Dr. René Schaffhauser


Rok 2006
Karl-Heinz Kago
prof. Ľudmila Alexejevna Verbická, DrSc.

Rok 2005
prof. Shlomo Breznitz, PhD.
Mgr. Stanislav Štepka
JUDr. Jacques Isnard

Rok 2004
prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD.
prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc.


Rok 2003
prof. Dr. Alexander Rosa
prof. PhDr. Július Alberty, CSc.


Rok 2002
Ondrej Lenárd
Mgr. Ladislav Ballek
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc.

Rok 2001
Dr. Kamil E. Idris


Rok 2000
prof. Dr. Claude Kaspar


Rok 1997
Tibor Andrašovan

Rok 1996
Dr. Arpád Bogsch