Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi Pechlanerovi

Rektor Vladimír Hiadlovský udelil čestný titul Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela prof. Dr. Haraldovi Pechlanerovi, výnimočnej a medzinárodne uznávanej vedecko-pedagogickej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj cestovného ruchu na UMB, podporovateľovi prepájania poznatkov cestovného ruchu v širokej vedeckej komunite. Taliansky rodák pôsobí na Katolíckej univerzite Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku, je špičkovou osobnosťou v odbore ekonómia a manažment v oblasti cestovného ruchu. Pôsobí aj ako riaditeľ Inštitútu vývojových štúdií na Európskej výskumnej akadémii v talianskom Bolzane a je vedeckým riaditeľom Národného kompetenčného centra pre cestovný ruch v Nemecku.

Mimoriadna je jeho spolupráca s Ekonomickou fakultou UMB vo vedeckej oblasti a prednáškovej činnosti. Dr. h. c. prof. Dr. Harald Pechlaner je vedec, ktorý búra bariéry medzi Východom a Západom vo vedeckej komunite, venujúcej sa skúmaniu cestovného ruchu v celosvetovom meradle.

Slávnosť udelenia čestného titulu Doctor honoris causa sa uskutočnila 7. októbra 2021 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UMB a  Vedeckej rady EF UMB v historickej aule Ekonomickej fakulty UMB.

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi PechlaneroviUdelenie čestného titulu Doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi Pechlanerovi