Usmernenia súvisiace s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu SARS-CoV-2

V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, s ohľadom na Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na tejto novovytvorenej sekcii webovej stránky bude sústrediť všetky relevantné informácie.