Postup pri nástupe na ubytovanie do Študentských domovov SÚZ UMB

Postup pri nástupe na ubytovanie do Študentských domovov SÚZ UMB

Už nie je aktuálne

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj v nadväznosti na opatrenia a odporúčania príslušných štátnych inštitúcií boli stanovené nasledovné pravidlá pri nástupe na ubytovanie do ŠD SÚZ UMB.

 

  • Pravidlá pri nástupe slovenských študentov

Slovenský/á študent/tka sa môže prísť ubytovať, ak sa posledných 14 dní pred príchodom do ŠD:

  • u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia
  • nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie
  • nebol/a v zahraničí
  • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe)

Uvedené skutočnosti potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – slovenský študent“ (Príloha 1).

 

  • Pravidlá pri nástupe zahraničných študentov

Zahraničný/á študent/tka bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, bude ubytovaný/á výlučne po splnení týchto podmienok:

  • Po vstupe na územie SR pred nástupom na ubytovanie do ŠD dodrží 5-dňovú domácu karanténu mimo študentského domova. Po jej ukončení podstúpi test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR a pri predložení nesmie byť starší ako 48 hodín.
  • Pri nástupe na ubytovanie do ŠD sa u neho neprejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.

Uvedené skutočnosti študent/tka potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – zahraničný študent“ (Príloha 2) a zároveň predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej forme alebo vo forme skenu.

Uvedenie nepravdivých údajov podlieha v zmysle platných legislatívnych opatrení finančnej sankcii vo výške 5000 eur.

 

Po vstupe na územie SR študent/tka bude kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa bude nachádzať v povinnej 5-dňovej karanténe. Zoznam kontaktov nájdete tu:

https://korona.gov.sk/en/contacts/

Viac informácií o pandemickej situácii a aktuálnych opatreniach:

https://korona.gov.sk/en/

https://korona.gov.sk/en/an-overview-of-all-the-applicable-measures-adopted-in-connection-with-covid-19/

Registračný formulár po vstupe na územie SR:

https://korona.gov.sk/en/ehranica/#

Pozor, pre účely ubytovania UMB požaduje negatívny výsledok testu na COVID-19 aj pri príchode zo všetkých, aj z tzv. bezpečných krajín, ktoré nie sú v červenej zóne.

 

Pravidlá pri nástupe zahraničných študentov, ktorí sa sťahujú iba v rámci ŠD SÚZ UMB

Zahraniční študenti pri presťahovaní sa medzi ŠD musia spĺňať rovnaké podmienky ako slovenskí študenti, rovnako podpisujú „Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov“ (Príloha 1).

 

V Banskej Bystrici 21. august 2020

 

Príloha 1 – Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – slovenský študent

Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – slovenský študent.docx (18 KB)

Príloha 2 – Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – zahraničný študent

Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – zahraničný študent.docx (19 KB)