Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Simulácie rokovaní Rady Európskej únie

  Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia.

  Študentskí delegáti a národní koordinátori z členských krajín EÚ mali príležitosť 8. a 9. apríla 2024 zažiť na vlastnej koži rokovania predsedov vlád, veľvyslancov, ministrov a expertov alebo si vyskúšať úlohu novinárov na pôde Rady EÚ. Simulácie rokovaní sa tematicky venovali digitálnej tranzícii, umelej inteligencii a kybernetickej bezpečnosti.

  V slovenskej delegácii vystupovala Sofia Šillerová z Univerzity Komenského v Bratislave ako predsedníčka vlády a vedúca celej delegácie. Jej úlohou bolo vystúpiť v úvodnom príhovore k novinárom, v slovenskej delegácii bola novinárkou Dominika Lendacká z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nasledovala účasť slovenského zástupcu na simulácii rokovania Európskej rady. Funkcia ministra pripadla Ivanovi Vu Nhu z Trnavskej univerzity v Trnave. Národní experti Samuel Olach z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Radoslav Heriban zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa zúčastnili na rokovaní tzv. Working parties. Veľvyslancom bol Radovan Kopál z Ekonomickej univerzity v Bratislave, jeho úlohou bolo informovať ministra o pokroku a vývoji rokovaní a zúčastniť sa na rokovaní COREPER. Študentov sprevádzal národný koordinátor Vladimír Müller z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slovenskí študenti sa stretli ešte pred simuláciou s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EK v Bruseli, ktorí im pomohli zorientovať sa v problematike.

  Sofia o svojej skúsenosti na pozícii premiérky povedala: "Mojou úlohou bolo hneď na začiatku nadviazať kontakt s ostatnými lídrami členských štátov a následne kopírovať kroky lídrov na reálnych summitoch. Najprv sme mali možnosť poskytnúť doorstep, na ktorom sme vyjadrili pozíciu a hlavné ciele Slovenska v diskutovaných oblastiach. Následne sme sa presunuli na summit, kde sme spolu s ostatnými lídrami členských štátov určili hlavné mantinely nového EU AI a Cybersecurity Actu. Nasledujúci deň prišla počas Coreperu naliehavá správa a tak sa musel zvolať špeciálny summit lídrov, na ktorého prípravu sme mali iba niečo cez 2 hodiny. Táto posledná skúsenosť a snaha organizačného tímu ešte viac prehĺbiť náš zážitok zo simulácie, bola podľa môjho názoru najprínosnejšia. Nikto z nás takúto situáciu nečakal a museli sme sa s našou skvelou slovenskou delegáciou rýchlo pripraviť na stanovisko a následne využiť čas na získanie partnerov, ktorí budú zdieľať náš postoj na summite.

  Radoslav rekapituluje: Dvojdňová simulácia ConSIMium 2024 prebiehajúca priamo na pôde Rady Európskej Únie v Bruseli, bola jedným z najviac intenzívnych a prínosných zážitkov, aké môže študent počas štúdia zažiť. V simulácii som zastával rolu "National Expert on AI" - mojou úlohou bolo sústrediť sa na technický aspekt predmetného dokumentu "AI act", reprezentovať národnú pozíciu na zasadnutiach pracovnej skupiny a poskytovať odbornú podporu nášmu ambasádorovi a ministrovi. Veľmi si cením, že nám dôsledná organizácia vytvorila podmienky, v ktorých sa môže každý študent plnohodnotne sústrediť na svoju prácu, nezávisle od toho z akého sociálneho alebo akademického prostredia pochádza. Všetkým aktívnym študentom tak môžem tento zážitok len odporúčať."

  Dominika o úlohe novinárky: "Mojou úlohou bolo informovať o priebehu summitu a jeho dopadoch na slovenských občanov. Napísala som 2 články, v ktorých som sa venovala témam umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Viedla som rozhovory s delegáciou Slovenska na summite a sledovala som celý priebeh rokovaní z úzadia. Najdôležitejšou úlohou bolo zjednodušiť jazyk tak, aby mu porozumel aj laik, čo bolo naozaj náročné. Zároveň som pôsobila na fiktívnej sociálnej sieti ConSIMiumX, na ktorej som informovala o ďalších krokoch vývoja diskusií. Táto skúsenosť mi ukázala, aká dôležitá je komunikácia v procese tvorby politík."

  Národný koordinátor Vladimír uzatvára: " Študentská simulácia ConSIMium je mimoriadne hodnotný projekt, v ktorom si študenti môžu vyskúšať tú najautentickejšiu formu rokovaní v rámci Európskej rady a všetkých súčastí Rady EÚ. Odhodlanie a nadšenie, ktoré študenti preukázali, boli veľmi nákazlivé. Takisto ich schopnosť ponoriť sa do rôznych úloh v rámci oboch inštitúcií a riešiť zložité otázky s kreativitou a usilovnosťou bola impozantná. Tím zo Slovenska zložený zo študentov rôznych univerzít a študijných odborov preukázal svoju zdatnosť pri trpezlivom vyjednávaní, presviedčaní partnerov o našich argumentoch a pri obhajovaní národných pozícií. Dôležitú úlohu zohrala naša novinárka pri poskytovaní dosiahnutých výsledkov pre verejnosť v zrozumiteľnej forme. Verím, že aj v budúcom ročníku nominujú univerzity tak motivovaných študentov."

   

  zdroj: SRK

  Simulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únieSimulácie rokovaní Rady Európskej únie