SPS pre učiteľské študijné programy

Stála pracovná skupina rady pre vnútorný systém kvality UMB pre učiteľské študijné programy

 

Predsedníčka             

  • prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Členovia                    

  • doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
  • prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
  • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
  • doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
  • prof.  Ing. Alena Očkajová, PhD.
  • doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
  • doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
  • Armand Majer