Čestné občianstvo mesta Žiar nad Hronom prof. Belovi Felixovi, PhD.