Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Mobilita zamestnanca počas koronakrízy

  Ako opatrenia v súvislosti s COVID-19 ovplyvnili prípravu a realizáciu  Erasmus mobility - Denisa Voskárová

  Erasmus+ umožňuje študentom, učiteľom ako aj zamestnancom vysokých škôl realizáciu mobility v zahraničí. Erasmus mobility sú skvelou možnosťou na získavanie nových poznatkov, výmenu skúseností a získanie nových kontaktov v zahraničí.

  V tomto období, keď sú prijímané rozličné opatrenia v súvislosti s cestovaním a s COVID-19, je na individuálnom rozhodnutí každého jednotlivca, či plánovanú Erasmus mobilitu zrealizuje alebo nie. Pri rozhodovaní určite zohrávajú úlohu viaceré faktory. Ide najmä o opatrenia prijaté prijímajúcou a vysielajúcou krajinou (prípadne aj opatrenia prijaté tranzitnou krajinou) ako aj opatrenia v súvislosti s mobilitami prijímajúcej a vysielajúcej inštitúcie. Medzi ďalšie dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú individuálne rozhodnutie vycestovať alebo nevycestovať patrí aj zdravotný stav jednotlivca, dlhodobo vopred plánované a termínované aktivity, potreba postarať sa o rodinných príslušníkov a pod.

  Ja som sa rozhodla Erasmus mobilitu absolvovať aj v tomto, trochu pre cestovanie zložitejšom období. Pre svoju mobilitu zamestnanca som si vybrala Masarykovu univerzitu v Brne. Pôvodne som chcela mobilitu na Masarykovej univerzite zrealizovať v máji 2020, čo z dôvodu COVID-19 nebolo možné. Po uvoľnení opatrení a po dohode s kolegami z Masarykovej univerzity som pracovné stretnutia v rámci Erasmus mobility zamestnanca zrealizovala v termíne od 31.8.2020 do 4.9.2020. Okrem bežnej agendy spojenej s vycestovaním do zahraničia v rámci Erasmus mobility (informácie o agende uvádzam v časti o inštitucionálnej podpore na UMB v závere tohto príspevku), bolo potrebné zorientovať sa aj v otázkach opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19.

  • Dôležité linky, ktoré som si pred cestou pozrela v súvislosti s opatreniami v SR:

  Koronavírus a Slovensko: https://korona.gov.sk

  Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

  https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko

  • Dôležité linky, ktoré som si pred cestou pozrela v súvislosti s opatreniami v ČR:

  Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz

  Oficiálne stránky mesta Brno:

  https://koronavirus.brno.cz/aktualni-narizeni-a-doporuceni-vlady

  Masarykova univerzita: https://www.muni.cz/koronavirus

  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita: https://www.econ.muni.cz/koronavirus

  Informácie o postupoch pri mobilitách / Masarykova univerzita: https://czs.muni.cz/cs/koronavirus a https://czs.muni.cz/en/coronavirus

  • Dôležité linky, ktoré som si pred cestou pozrela v súvislosti s opatreniami Erasmus+:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_sk

  https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Uvolnenie_krajiny_korona_1.pdf

   

  Ubytovanie:

  V súvislosti s rezervovaním ubytovania na Masarykovej univerzite som sa opýtala, či by bolo potrebné zaplatiť stornopoplatok za ubytovanie v prípade, ak by som z dôvodu opatrení v súvislosti COVID-19 mobilitu nezrealizovala. Odpovedali mi, že v takom prípade by sa storno poplatok za ubytovanie u nich neplatil.

  Doprava:

  Cestovné lístky z Banskej Bystrice do Brna a späť som si kupovala s tým, že ak by bolo potrebné, mohla som ich flexibilne, aj pár minút pred cestou bezplatne stornovať. Z tohto dôvodu som mala cestovné lístky zakúpené cez RegioJet. Cesta späť mala byť pôvodne cez Bratislavu. Keďže Bratislava bola vyznačená na mape ako riziková, červená oblasť v súvislosti s COVID-19, zvolila som na spiatočnú cestu radšej priame spojenie Brno – Banská Bystrica cez FlixBus.

  Program mobility:

  S kolegami z Masarykovej univerzity som si vopred dohodla časový harmonogram a témy stretnutí. Program bol dohodnutý tak, že ak by došlo k sprísneniu opatrení na strane prijímajúcej alebo vysielajúcej krajiny či inštitúcie, mobilita mohla byť kedykoľvek zrušená, o čom by sme sa e-mailom vzájomne informovali. Pred vycestovaním som prijímajúcej inštitúcii e-mailom potvrdila, že mobilitu budem realizovať a pre istotu som všetkým kolegom z Masarykovej univerzity, s ktorými som sa mala stretnúť, poslala svoje súkromné číslo na mobil (ak by sa niečo v súvislosti s dohodnutým stretnutím alebo opatreniami, v priebehu mobility, zmenilo).

  Dôležité kontakty (telefonické a e-mailové kontakty), ktoré som mala počas mobility pri sebe pre prípad potreby:

  • kontakt na moju priamu nadriadenú: prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť
  • kontaktné osoby pre Erasmus mobility z prijímajúcej inštitúcie (kontaktná osoba pre bilaterálnu dohodu s Univerzitou Mateja Bela, vedúci oddelenia pre mobilitu, inštitucionálna koordinátorka Erasmus+ / Centrum zahraniční spolupráce Masarykovej Univerzity) a vysielajúcej inštitúcie (referentka pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty UMB)

  Priebeh mobility:

  Mobilita prebehla podľa plánu a boli zrealizované všetky vopred dohodnuté stretnutia. Počas stretnutí s kolegami z Masarykovej univerzity som sa vždy dostala k otázke ako COVID-19 ovplyvnil a ovplyvňuje ich agendu. Za všetky uvediem aspoň niekoľko príkladov: Pri projektoch sú to napr. časové posuny v harmonogramoch realizácie projektov, umožnenie odovzdania priebežných a záverečných správ v neskoršom termíne a zmeny v rozpočtoch (napr. z dôvodu nerealizovaných služobných ciest). COVID-19 ovplyvnil aj realizáciu rôznych vopred dohodnutých podujatí. V niektorých prípadoch boli podujatia namiesto prezenčnej formy realizované online, prípadne boli podujatia realizované s menším počtom osôb. Niektoré mobility neboli zrealizované, prípadne boli skôr ukončené.

  Po príchode z mobility:

  Po príchode z mobility som sa s mojou priamou nadriadenou dohodla na tom, koľko dní mám pracovať z domu a následne som o tom informovala personalistku na fakulte.

  Cestovanie je súčasťou nášho života. S cestovaním sú väčšinou vždy spojené aj určité menšie alebo väčšie obmedzenia (finančné, časové, zdravotné, dopravné) a riziká (lokálne konflikty, štrajky, zdravotné riziká v danej oblasti a pod.).

  Dôležité v súvislosti s cestovaním do zahraničia je to, aby sme vedeli kam sa môžeme v prípade potreby obrátiť. V prípade Erasmus mobilít je inštitucionálna podpora oveľa väčšia ako pri súkromných alebo iných pracovných cestách do zahraničia. Účastník Erasmus mobility má podporu tak na strane vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie (mobilita sa realizuje na základe bilaterálnych dohôd medzi inštitúciami; kontaktné osoby na fakulte, univerzite), na strane vysielajúcej a prijímajúcej krajiny (podpora národných kancelárií). Je tu aj podpora na európskej úrovni (mobility sa realizujú v rámci programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe Erasmus+; EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

  Inštitucionálna podpora mojej Erasmus mobility na Univerzite Mateja Bela: Ekonomická fakulta UMB a Rektorát UMB

  Erasmus mobility, či už zamestnanecké, učiteľské alebo študentské je možné úspešne realizovať najmä vďaka systematickej a odbornej inštitucionálnej podpore, tak na fakultnej ako aj rektorátnej úrovni. Intenzívna podpora a poradenstvo sú poskytované pred mobilitou, počas a aj po jej ukončení. V súvislosti s mojou mobilitou som najprv nahlasovala referátu pre medzinárodné vzťahy na Ekonomickej fakulte UMB záujem o účasť na mobilite (v januári 2019), následne ma po vyhodnotení celkového záujmu o mobility na univerzite (v júli 2019) informovali o možnosti zrealizovať mobilitu (v období od 1.9.2019 do 30.9.2020) a o potrebnej dokumentácii pred mobilitou (program mobility – školenia; zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, potvrdenie o poistení, príkaz na zahraničnú pracovnú cestu), počas mobility (Certificate – arrival, departure – t.j. potvrdenie o príchode a odchode z mobility od prijímajúcej inštitúcie; potvrdenie o ubytovaní) a po realizácii Erasmus mobility (participant report form - správa cez EU Survey, potvrdenie o príchode a odchode z mobility, správa zo zahraničnej pracovnej cesty, vyúčtovanie, potvrdenie o ubytovaní, cestovné lístky). V rámci spracovávania agendy k mobilite je potrebné mať informácie o tom, kto, kedy, čo podpisuje a odsúhlasuje, čo má byť v určitých kolónkach vyplnené (niektoré časti sú špecifické, nakoľko obsahujú pojmy používané v súvislosti s projektovou agendou programu Erasmus+ a ich význam je lepšie si odkonzultovať pred ich vyplnením), čo je potrebné uviesť napríklad v programe mobility, aké podrobné majú byť tieto informácie, ako dlho trvá proces podpisovania zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov; kedy je vyplatená finančná podpora, čo má obsahovať správa zo zahraničnej pracovnej cesty, čo je potrebné uviesť pri niektorých častiach správy – participant report form a pod. Otázok v súvislosti s mojou Erasmus mobilitou som mala naozaj dosť veľa a preto sa chcem poďakovať najmä kolegyni, referentke pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty za jej ochotu, poradenstvo, dobré rady, ústretovosť ako aj odkomunikovanie potrebnej agendy s prodekankou pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty a s kolegyňou na Rektoráte UMB.

  Prostredníctvom tohto príspevku sa chcem zároveň poďakovať aj všetkým kolegom z Ekonomickej fakulty a z Rektorátu Univerzity Mateja Bela ako aj kolegom z Masarykovej univerzity, ktorí pomohli moju Erasmus mobilitu úspešne zrealizovať. Ďakujem za ich podporu, pomoc a cenné rady. Kolegom z Masarykovej univerzity ďakujem aj za príklady dobrej praxe a ich skúsenosti s agendou z oblasti vedy, výskumu, edičnej a publikačnej činnosti, medzinárodných vzťahov, projektovej agendy, agendy rozvoja, marketingu, akreditácií, habilitačných a vymenúvacích konaní, doktorandského štúdia, či s agendou zameranou na spoluprácu s praxou.

  COVID-19 celkovo neovplyvňuje len cestovanie, cestovný ruch, realizáciu mobilít, život a agendu na vysokých školách, ale aj našu prácu, náš súkromný život a naše rozhodnutia.

  Jedným z rozhodnutí je aj to, či vycestovať na Erasmus mobilitu do zahraničia. Ja som sa rozhodla mobilitu zrealizovať a vycestovať. Moja Erasmus mobilita na Masarykovej univerzite bola pre mňa po profesionálnej aj ľudskej stránke zaujímavou a dobrou skúsenosťou.

   

  Denisa Voskárová

  referentka pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomická fakulta UMB

   

  Mobilita zamestnanca počas koronakrízyMobilita zamestnanca počas koronakrízyMobilita zamestnanca počas koronakrízy