Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zručnosti sú kľúčom k úspechu

  Sila Európy spočíva v jej obyvateľoch. Aby si kontinent udržal svoju konkurencieschopnosť, potrebuje pracovnú silu so správnymi zručnosťami. Európska komisia chce podporiť pracovníkov v ich ďalšom vzdelávaní, a preto vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností. Cieľom je podporiť efektívnejšie a inkluzívnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie, podporovať ľudí pri prechode z jedného zamestnania na druhé a zabezpečiť, aby zručnosti pracovníkov zodpovedali potrebám trhu práce. Toto sa týka aj našich študentov a študentiek. Preto sme sa aj my, v rámci Europe Direct UMB, rozhodli propagovať Európsky rok zručností ako efektívny nástroj zviditeľnenia ľudí v praxi.

  Nezamestnanosť v Európskej únii je dnes na historicky najnižšej úrovni, zároveň trh práce ponúka rekordne vysoký počet voľných pracovných miest. Znamená to, že viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ má problémy pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Najnovšie prieskumy naznačujú, že každý tretí pracovník v EÚ nemá základné digitálne zručnosti, napriek tomu sa len 37 % dospelých pravidelne zapája do odbornej prípravy. Už v roku 2021 pritom chýbali ľudia v 28 profesiách – zdravotnej starostlivosti a dopravy v oblasti letectva až po informačné technológie či inžinerstvo. Rastie dopyt  po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch.

  Hovoríme popritom o rôznych zručnostiach od základných, ako je matematická, finančná alebo mediálna gramotnosť, cez digitálne, až po odborné a technické zručnosti alebo znalosť cudzích jazykov.

  Keďže v niektorých častiach EÚ nie je zaručený rovnaký prístup k vzdelávacím príležitostiam a nová generácia len sťažka dosahuje vyšší stupeň vzdelania než tá predchádzajúca, by sa v rámci Európskeho roka zručností 2023 mali iniciovať ďalšie diskusie a aktivity umožňujúce predchádzať diskriminácii vo všetkých oblastiach vzdelávania a pomôcť ľuďom získať zručnosti, ktoré im zaručia vzostupnú kariérnu dráhu a kvalitný život. Osobitná pozornosť sa preto musí venovať sociálno-ekonomicky znevýhodneným skupinám ľudí, pokiaľ ide o prístup ku kvalitnej a inkluzívnej odbornej príprave v oblasti rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. Ako dôležitý cieľ Európskeho roka zručností je potrebné presadzovať a vykonávať odporúčanie Rady o cestách zvyšovania úrovne zručností zamerané na podporu dospelých s nízkymi zručnosťami a nízkou kvalifikáciou, aby sa zvýšila ich úroveň zručností a aby sa začlenili na trh práce.

  Európsky rok zručností chce Európska komisia rozvíjať v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi Európskej únie, sociálnymi partnermi a ďalšími inštitúciami. Toto spoločné úsilie by malo priniesť nový impulz celoživotnému vzdelávaniu. 

  Zručnosti sú kľúčom k úspechu