Ozdravný tábor Ukrajina 2016

Informácia pre médiá, 14. 7. 2016

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizovalo Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny realizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny.

S deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenko ako zástupkyňa tejto inštitúcie. Tento rok prišlo z oblasti Černobyľa 40 detí. Tábor sa uskutočnil v dňoch 17. – 27. 6. 2016 v Tatranskej Lomnici.

Cieľom tábora bolo športovo sa vyžiť a veľa zažiť. Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Ing. Magdalény Mikušovej každoročne pripravuje zaujímavý program s rodinnou atmosférou. V období, ktoré Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fyzickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí. Po ukončení aktivity sme od Nataše Šidenko dostali veľké poďakovanie.

Metodické centrum má pred sebou aktívne leto. V termíne od 30. júla pripravujú jeho pracovníci Letný tábor mladých výskumníkov - po lokalitách UNESCO. Po 31. júli sa začne v Demänovskej doline aj Krajanské leto s účasťou detí zo západnej Európy, v gescii Únie Slovákov žijúcich v zahraničí. Na august je naplánovaný 2. ročník Školičky tradičnej kultúry a tiež 3. turnus už zabehnutej Školy v prírode, tentoraz pre deti z Rumunska a Ukrajiny.

Viac informácií poskytne: PhDr. Zuzana Drugová, programová manažérka

zuzana.drugova@umb.sk