Kontakt

PhDr. Zuzana Drugová

PhDr. Zuzana Drugováprogramový manažér

Telefón 048/446 6814E-mailzuzana.drugova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou