Kontakt

PhDr. Zuzana Drugová

PhDr. Zuzana Drugováprogramová manažérka

Telefón 048/446 6814E-mailzuzana.drugova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie