Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Marta Juríčková

Mgr. Marta Juríčkováreferentka-vedúca verejného obstarávania

Telefón 048/446 1114   +421918831225E-mailmarta.jurickova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát verejného obstarávania

Alena Wagnerová

referentka verejného obstarávania  alena.wagnerova@umb.sk   048/446 1112   +421905547808

Lucia Pevalová

referentka verejného obstarávania  lucia.pevalova@umb.sk   048/446 1115

Ing. Zuzana Kadlicseková

referentka verejného obstarávania  zuzana.kadlicsekova@umb.sk   048/446 1113