Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Aktuálne oznamy

  Výmena ŠD - oznam

  Nájomné za letný semester akademického roka 2021/22

  Nájomné za letný semester AR 2021/22, za obdobie február – máj 2022, sa bude uhrádzať od 01. 02. do 20. 02. 2022 výlučne bankovým prevodom (už pripísané na účte).

  A = 1 - lôžková izba 66,00 € / mes. február - máj = 264,00 €
  B = 2 - lôžková izba 62,00 € / mes. február - máj = 248,00 €
  C = 3 - lôžková izba 59,00 € / mes. február - máj = 236,00 €
       
  Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
  Číslo účtu:

  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

  BIC / SWIFT: SPSRSKBA

  VS: 63123456
  ŠS: ID študenta
    - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

   PLATBA - MANUÁL

  V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

  V Ban. Bystrici dňa 01. 02. 2022

  AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

  Dôležité odkazy:

  V Ban. Bystrici dňa 30. 09. 2021


   

  Na základe rozhodnutia Kolégia rektora UMB zo dňa 25. 8. 2021 o dočasnej dištančnej forme štúdia na Právnickej fakulte v ak. r. 2021/22:

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená akademická obec,

  v nadväznosti na rozhodnutie Kolégia rektora UMB, zo dňa 25. 8. 2021 si Vám dovoľujem oznámiť, že zimný semester akademického roka 2021/2022 bude prebiehať v dištančnej online forme. Dôvodom je nielen pretrvávajúca mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19, ale najmä fakt, že v uplynulých dňoch Právnická fakulta UMB vstúpila do druhej fázy rekonštrukčných prác v interiérových priestoroch fakulty, zahŕňajúcich rekonštrukciu tak prednáškových sál, ako aj jedálne a výstavbu novej kongresovej sály. Ide o stavebné práce, ktorých dôsledkom je značná hlučnosť a vysoká prašnosť v priestoroch fakulty, čím by bola v zásadnej miere obmedzená kvalita výučby, ako aj komfort pedagógov a študentov.

  Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je december 2021, a preto veríme, samozrejme v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie, že bude možné obnoviť prezenčnú formu výučby už od letného semestra 2021/2022. 

  Ďalšie informácie a usmernenia k priebehu výučby budú zverejnené na webovej stránke fakulty v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom semestra.

  doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan


  Študent Právnickej fakulty, ktorému bolo pridelené lôžko na ak. r. 2021/22  a ktorý aj zrealizoval úhradu za lôžko za september 2021 až január 2022 má možnosť:

  Iba na základe vašej žiadosti o zrušenie prideleného ubytovania a podpísanej Žiadosti o vrátenie platby za ubytovanie  a v uvedenom termíne, vám bude vrátená celá suma.

   Vaše lôžko bude operatívne prerozdelené ďalším čakajúcim študentom na lôžko.

  Po ukončení dištančného štúdia na vašej fakulte nie sme  schopní garantovať vám opätovné pridelenie lôžka aj napriek tomu, že ste ho už mali pridelené!!!

  Riaditeľ SÚZ UMB
  Ing. Jozef Mrena

  V Ban. Bystrici dňa 25. 08. 2021

  Ubytovať sa v ŠD je možné v pracovných dňoch od 02. 09. 2021 v čase od 07:30 do 14:00 hod.

  V Ban. Bystrici dňa 16. 08. 2021

   


   

  Postup pri odubytovaní zo ŠD 3:

  Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:30 hod. do  14:00 hod.

  Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii na vrátnici v ŠD.
  • ODCHODKU dať podpísať pani upratovačke, ktorá upratuje Vašu bunku, tá Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Možnosti zániku ubytovania
  • dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie platby  za ubytovanie". 

  Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte pani ubytovateľke v ŠD3 pri odubytovaní.
  - odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby, posteľné prádlo, lampu a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u pani ubytovateľky.

  Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie sú na:
  - VZORY tlačív na stiahnutie
  - vo FAX Copy