Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Aktuálne oznamy

  Prístelky v ŠD3 budú prideľované po ubytovaní všetkých študentov príslušnej izby

  - prístelka je možná v 3-lôžkovej izbe
  - k ubytovaniu je potrebný písomný súhlas všetkých spolubývajúcich z izby
  - tlačivo je k dispozícii na vrátnici
  - platba za 4,5 mesiaca prevodom do 7 dní od ubytovania
  - prístelku si zabezpečí každý študent sám = len "rozkladacie lôžko", nie pevné!
  - študent si musí zabezpečiť svoj vankúš a paplón
  - s vypísaným tlačivom sa študent dostaví k príslušnej ubytovateľke v ŠD3

  V prípade uvoľnenia lôžka na izbách je študent ubytovaný na prístelke povinný na základe výzvy ubytovateľky ŠD presťahovať sa na lôžko a uhradiť predpísané nájomné.

  V Banskej Bystrici dňa 02. 09. 2022


   

  Nájomné za zimný semester akademického roka 2022/23

  Nájomné za zimný semester AR 2022/23, za obdobie september 2022 – január 2023, sa bude uhrádzať od 01. 07. do 15. 08. 2022 výlučne bankovým prevodom (už pripísané na účte).

  A = 1 - lôžková izba 76,00 € / mes. september 2022 - január 2023 = 380,00 €
  B = 2 - lôžková izba 72,00 € / mes. september 2022 - január 2023 = 360,00 €
  C = 3 - lôžková izba 69,00 € / mes. september 2022 - január 2023 = 345,00 €
       
  Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
  Číslo účtu:

  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

  BIC / SWIFT: SPSRSKBA

  VS: 63123456
  ŠS: ID študenta
    - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

   PLATBA - MANUÁL

  V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

  Ubytovať sa v ŠD je možné v pracovných dňoch od 02. 09. 2022 v čase od 07:30 do 14:00 hod.

  V Ban. Bystrici dňa 28. 06. 2022


  Postup pri odubytovaní zo ŠD 3:

  Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:30 hod. do  14:00 hod.

  Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii na vrátnici v ŠD.
  • ODCHODKU dať podpísať pani upratovačke, ktorá upratuje Vašu bunku, tá Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Možnosti zániku ubytovania
  • dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie platby  za ubytovanie". 

  Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte pani ubytovateľke v ŠD3 pri odubytovaní.
  - odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby, posteľné prádlo, lampu a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u pani ubytovateľky.

  Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie sú na:
  - VZORY tlačív na stiahnutie
  - vo FAX Copy