Aktuálne oznamy

Platba nájomného za letný semester AR 2018/19

Nájomné za letný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 02. do 20. 02. 2019 (už pripísané na účte) bankovým prevodom za obdobie: február – máj 2019

Cena nájomného :                                             

1-lôžková izba / A ...... 66,- €/mes ...............  február - máj = 264,- €

2-lôžková izba / B ...... 62,- €/mes ...............  február - máj = 248,- €

3-lôžková izba / C ...... 59,- €/mes ...............  február - máj = 236,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 63123456

                               ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 17. 01. 2019                

Voľné lôžka:

K dátumu 11. 09. 2018 nie sú  voľné žiadne lôžka na všetkých študentských domovoch UMB.

V Ban. Bystrici dňa 11. 09. 2018