Rektorát

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rektorát

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  Tel. č.: +421 48 446 1111
  Vyhľadávanie zamestnancov   E-mail: umb@umb.sk