doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.: Extrémistov už nechceme tolerovať. A nie sme sami