doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. o vplyve Najvyššieho súdu na voľby v USA