Ekonomická fakulta UMB

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

Študijné oddelenie:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Telefón 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Jana Ďurdinová

Jana Ďurdinováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6124E-mailjana.durdinova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Alexandra Uhliariková

Alexandra Uhliarikováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6125E-mailalexandra.uhliarikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

 

Tretí stupeň štúdia:

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.profesor

Telefón 048/446 6322, 2140E-mailemilia.zimkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

Referentka pre doktorandské štúdium na EF UMB

Daniela Gavalcová

Daniela Gavalcováref. vedeckovýsk. čin. a doktor. štúdia

Telefón 048/446 2141E-maildaniela.gavalcova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť