Ekonomická fakulta UMB

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

 

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.profesor

Telefón 048/446 6322, 2140E-mailemilia.zimkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

 

Študijné oddelenie:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Telefón 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie

Ing. arch. Monika Supuková

Ing. arch. Monika Supukovápodateľňa a správa záznamov

Telefón 048/446 6124E-mailmonika.supukova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Odd. správy majetku a prevádzky

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferent mobilít študentov

Telefón 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy

Daniela Gavalcová

Daniela Gavalcováref. vedeckovýsk. čin. a doktor. štúdia

Telefón 048/446 2141E-maildaniela.gavalcova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť
Ing. Denisa Voskárová

Ing. Denisa Voskárováreferent vedeckovýskumnej činnosti

Telefón 048/446 2179E-maildenisa.voskarova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť