Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy