Jana Ďurdinová

Jana Ďurdinováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6124E-mailjana.durdinova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie