PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážováreferent pre medzinárodné vzťahy, referent pre edičnú činnosť

Telefón 048/446 7414E-mailingrid.balazova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť - referent pre edičnú činnosť