ŠD3, Tajovského 51

Váž. študent/ka PrF,
Právnická fakulta UMB BB zvažuje on-line vyučovanie v zimnom semestri AR 2020/21 (presný rozsah bude zverejnený na webovej stránke PrF UMB o niekoľko dní).

Žiadame vás, aby ste sa do 11. 09. 2020 jasne vyjadrili, či si pridelené lôžko v ŠD UMB ponechávate, alebo lôžko nepotrebujete a budete písomne  žiadať o vrátenie  už zaplateného nájomného !!!

(Momentálne sme ešte schopní vaše lôžko prerozdeliť iným čakateľom.)  

Ak nedostaneme vaše vyjadrenie v stanovený čas, tak vaše nájomné za lôžko nebude vrátené! 

Vaše rozhodnutie žiadame zaslať  mailom  vedúcej ŠD1,3 na katarina.orlickova@umb.sk   
do 11. 09. 2020.

 

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína
telefón: 048/446 7619 
e-mail: katarina.orlickova@umb.sk

 

 

autobusové spojenie: viď. ŠD1

Typ ubytovania
: bunkový systém 1,2,3- lôžkových izieb každá bunka má vlastné sociálne zariadenie – umývadlo, WC, vaňa zariadenie štandardné – posteľ, stôl, stolička, skriňa, stolička, paplón, vankúš, posteľné oblečenie, nočná lampa, deka na každom poschodí spoločná kuchynka (linka, varič, chladnička, stôl, stoličky).  Každý študent má na izbe k dispozícii internetové pripojenie.                                                                                   

Ubytovateľky:    
blok A, B       p. Šnejtová Mária,    tel. 4465162,  vrátnica  4465150
blok C, D, E   p. Uhliarová Stela,   tel. 4465173,  vrátnica  4465171
blok F, G       p. Chovaňáková Drahoslava, tel. 4465174,  vrátnica  4465125