Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Pripravujú banský náučný chodník Poprad - Kvetnica

  Pripravujú banský náučný chodník Poprad - Kvetnica

  Noviny Poprad; 09/2017; 01/03/2017; s.: 5; ppm  Valné zhromaždenie členov Baníckeho cechu horného Spiša sa uskutočnilo vo februári v Poprade. Rokovanie viedol predseda Peter Roth, ktorý predniesol správu o činnosti cechu za rok 2016 od doby pred registráciou tohto občianskeho združenia až do valného zhromaždenia.

  Vyzdvihol aktivitu zakladajúcich členov cechu Viliama Hosu, Slavomíra Kyseľu a Jána Jurčíka pri prieskume štôlne v Hranovnici s jej záznamom v 3D forme. Pozitívne zhodnotil aj prezentáciu baníckeho cechu koncom novembra a januárové prijatie zástupcov u prezidenta republiky Andreja Kisku.

  Správu o hospodárení a návrh rozpočtu predniesol Lukáš Hlavatý, správu dozornej rady Pavlína Jurčíková. Banícky cech horného Spiša prijal plán práce na rok 2017. Zahŕňa výrobu vlajky baníckeho cechu, rekonštrukciu vstupu do štôlne v severnej časti pri lome Kvetnica, vybudovanie banského náučného chodníka v Kvetnici do konca júna 2017, začleňovanie ďalších banských lokalít do Slovenskej banskej cesty, a to Ždiaru, Vyšných Ružbách, Litmanovej, Mníška nad Popradom, Starej Ľubovne, mestskej časti Podsadok. Zástupcovia cechu sa budú zúčastňovať na rokovaniach republikovej rady banskej komory a združenia banských spolkov a cechov Slovenska, zúčastnia sa na stretnutí baníckych spolkov a cechov Slovenska v Novej Bani a na stretnutí sv. Barbory v Spišskej Novej Vsi.

  Najzaujímavejšou tohtoročnou aktivitou bude banský náučný chodník Poprad - Kvetnica v rámci celonárodného projektu Slovenskej banskej cesty ako zdroja cestovného ruchu. Bude ho tvoriť päť info tabúľ so zaujímavosťami, ako je súčasná morfológia Vikartovského chrbta a Kvetnice, geologické pomery Kvetnice v období permu, opis štôlne v severnej časti Kvetnice, mapa starých banských diel, lom Kvetnica, lom Dubina, opis štôlne Strieborná, význam banského gápľa v súčasnosti ako banskej repliky v turistickom ruchu, vznik minerálov v Kvetnici atď. Na banskom chodníku sa bude fnančne podieľať mesto Poprad a dodaním dreva na rámy tabúľ Mestské lesy Poprad. Po obsahovej stránke budú tabule zabezpečovať Slavomír Kyseľa, Peter Roth, Štefan Ferenc, pedagóg z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, katedry geológie a mineralógie, rodák zo Svitu a člen cechu a ako spoluautorka info tabúľ a banskej cesty Bianka Kyseľová, študentka Obchodnej akadémie v Poprade, ktorá napísala aj prácu na tému Staré banské diela v Kvetnici ako prostriedok v cestovnom ruchu.

  (ppm)
  -END-